Kompetencer

Klare aftaler!

 

 

 

Oversigt over kompetencer:

TESTAMENTER / ÆGTEPAGTER / FREMTIDSFULDMAGTER

Der er rigtig mange gode grunde til at få etableret Testamente, oprettet Ægtepagt og/eller en Fremtidsfuldmagt.

I alle tilfælde vil advokat Finn Bruun altid afholde et første uforpligtende møde med klienter, som ønsker at drøfte muligheder og ønsker. Kontakt os for et møde!

 

BISTAND I RETSSAGER ELLER “TVIVLSAGER”

Advokat Finn Bruun yder bistand i retssager til eksisterende klienter eller efter særsklit aftale typisk efter henvisning.

Der vil i udgangspunktet altid blive forsøgt at opnå forlig eller at løse en tvist i et mediationsforløb.

 

ERHVERVSJURA / BESTYRELSESARBEJDE

Hvis I overvejer at etablere en professionel bestyrelse, kan advokat Finn Bruun være et godt valg som formand eller del af jeres bestyrelse.

Se meget mere om advokat Finn Bruuns baggrund og kvalifikationer på LinkedIN 

 

IT-RET: UDVIKLING / IN/OUT-SOURCING

Hvis du har brug for sparring og/eller bistand ifm. indgåelse af aftaler om IT-udviklingsprojekter eller in-/outsourcing, så har advokat Finn Bruun de rette kompetencer til at løse opgaven.
Ring eller skriv allerede idag.  

Ejendomshandel

EJENDOMSHANDEL

Advokat Finn Bruun er din professionelle boligadvokat, som giver dig tryghed i din bolighandel.
Vi varetager dine interesser som uvildig rådgiver.

Vi hjælper dig med at bevare overblikket og overskue de mange bilag i en ejendomshandel.

DØDSBOBEHANDLING

Lad advokat Finn Bruun stå for det private skifte, vores sagsbehandlingen sker så let som mulig og I er inddraget i det omfang I ønsker det.
Vi starter altid med et møde med alle arvinger, hvor vi gennemgår hvad der kommer til at ske. Vi står for alt kommunikation og for at alle frister bliver overholdt. Vi udarbejder åbningsstatus og når boet er endelig opgjort, står vi for at udarbejde endelig boopgørelse – alt sammen i løbende dialog med alle arvinger.