Testamenter, ægtepagter og fremtidsfuldmagter

Klare aftaler!

Hvad er et testamente?

Et testamente er et juridisk dokument, hvor den pågældende kan fastslå hvem der skal arve efter vedkommende. Med et testamente kan du derved fastslå hvem du ønsker der skal arve efter dig samt hvor meget og hvad. Du skal dog være opmærksom på, at specifikke arvinger har ret til arv. Hos Advokatfirmaet Finn Bruun kan vi dermed følge dig med at udforme dit testamente, så det overholder alle paragrafer og dermed skaber en klar aftale.

Hvad er en ægtepagt?

En ægtepagt er en juridisk bindende aftale mellem ægtefæller. Aftalen bestemmer, hvad der skal indgå i den såkaldte delingsformue og hvad der skal gøres til særeje ved deling af ægtefællernes formuer ved død eller skilsmisse.

Ægtefæller skal derfor tage stilling til hvordan økonomiske midler skal fordeles ved død eller skilsmisse inden den første af ægtefællerne dør – dette vil typisk blive kombineret med et testamente.

Sammen med advokat Finn Bruun kan I sikre jer en ‘klar aftale’, som tager højde for begge parters ønsker og krav.

Det skal bemærkes, at der kan være situationer, hvor I bliver bedt om at være repræsenteret ved juridisk rådgiver for jer begge, da man ofte ser, at den ene part giver afkald på større eller mindre formuer ved at tiltræde en ægtepagt – Det skal man naturligvis være helt klar over.

Hvad er en Fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som kan sættes i kraft, hvis du en dag bliver syg eller svækket og mister evnen til selv at tage vare på dine økonomiske eller personlige forhold.

Du vælger selv, hvad en fremtidsfuldmagt skal indeholde.

En fremtidsfuldmagt er et frivilligt og privat alternativ til en almindelig fuldmagt og til at være under værgemål.

En fremtidsfuldmagt kan først aktiveres efter din læge og Familieretshuset har accepteret ikræfttrædelse.

 

PRISER:

 • TESTEMENTER herunder Udvidet samlevertestamente
  3.750 kr.
 • ÆGTEPAGTER og SAMEJEOVERENSKOMSTER
  Ægtepagt 3.750 kr.  og samejeoverenskomst 4.500 kr.
  I visse tilfælde kan det være nødvendigt eller ønsket, at der udarbejdes såvel testamente og ægtepagt. Den samlede pris herfor vil være 6.000 kr.
  Forud for egentlig udarbejdelse af testamente eller ægtepagt tilbydes – og anbefales – et personligt møde, hvor konkrete juridiske aspekter, der knytter sig til klienten/-erne’s særlige forhold. vil blive gennemgået, inden det videre forløb aftales.
  ..
  NB: Der skal beregnes tinglysningsafgift på 1.850 kr. ved oprettelse af ægtepagt!
  ..
  ..
 • FREMTIDSFULDMAGT:
  800 kr. ifm. andre dokumenter
  1.200 kr. hvis der skal oprettes ny klient/sag og afholdes særskilt møde.
  ..
  NB: Fremtidsfuldmagten skal berigtiges hos en Notar ved en byret – gebyr 300 kr.!