Bistand i retssager eller "tvistsager"

Klare aftaler!

Bistand i retssager

Hos advokatfirmaet Finn Bruun kan du få bistand i række af forskellige juridiske retssager og “tvistsager” hvor vi kan være med til at lægge den rette strategi for sagens proces og videre behandling.

Pris:

Udgangspunktet for beregning af vores honorar i forbindelse med bistand ved forberedelse og gennemførsel af en  retssag er “Time and material – længere forløb”.

Imidlertid vil det blive aftalt fra sag til sag hvordan den konkrete afregning af vores honorar vil være – dette aftales inden vi går igang, og eventuelle ændringer i forløb og eller karakter af en sag som har betydning for omfanget af vores bistand vil blive aftalt når der er opnået kendskab til den pågældende omstændighed.

Endvidere kan en domstol i forløbet eller ved afsigelse af kendelse/dom bestemme omfanget af et advokathonorar, herunder om og i hvilket omfang man kommer til at skulle betale en modparts sagsomkostninger som ligger udover honorar til egen bistandsadvokats honorar.

Bemærk: Vi vil altid anbefale, at der kun rejses retssager hvor der vores klient har dækning på egen retshjælpforsikring. 

Vi tager, som udgangspunkt, ikke sager som en klient kun kan få dækket via den offentlige ordning “fri proces”.

 

Kontakt os her: