Generelt om timepriser og honorar

Klare aftaler!

Her finder du en oversigt over vores generelle timepriser og honorar.

Du er velkommen til at kontakte os via kontaktformularen også.

Honorar fastsættes, efter forudgående aftale,

med udgangspunkt i én af 4 pris-modeller:

Time and material – korte forløb, herunder retssagsforløb indenfor reglerne om småsager

2.500 kr. (inkl. moms) pr. time, som dækker advokatens løn til forberedelse og fremmøde, kontorhold, forsikring, etc.Benyttes typisk når der er tale om mindre rådgivningsopgaver, udarbejdelse af enkeltdokumenter, deltagelse i forhandlingsforløb eller løsning af tvister (mediator eller bistand ifm. en retssag)

Time and material – længere forløb, herunder længerevarende retssagsforløb.

1.500 kr. (incl. moms) pr. time, som dækker advokatens løn til forberedelse og fremmøde, kontorhold, forsikring, etc. Benyttes typisk når der er tale om længere varende opgaver (1-3 mandemåneder), hvor opgave og mål er defineret inden arbejdet igangsættes.

Fast honorar (“klippekort”)

8.000 kr. (excl. moms) pr. dag, som dækker advokatens løn til forberedelse og fremmøde, kontorhold, forsikring, etc. Benyttes hvor der er tale om indgåelse af en “klippekort”-ordning, hvor det for en længere periode (mere end 3 måneder) aftales, at advokaten skal stå til rådighed i et nærmere fastlagt antal dage – evt. i form af faste ugedage eller lign.

Administration, konsulent og/eller Sekretærtid

800 kr. pr. time https://advokatfinnbruun.dk/kompetencer/testamenter_aegtepagter_fremtidsfuldmagter/

Ejendomshandler

se hér: Priser-Bolighandel

Testamente / Fremtidsfuldmagt / Ægtepagt / Dødsbobehandling

Se hér: Priser-TM-mv