Ejendomshandel

Klare aftaler!

Advokatbistand til din ejendomshandel

Hos advokatfirmaet Finn Bruun kan du få hjælp til din/Jeres bolighandel. Vi har erfaring med flere kunder, hvor vi gennem vores mange års ekspertise har rådgivet og givet tryghed i sagsbehandlingen.

 Med køberrådgivning fra en advokat, får du/I fuld juridisk tryghed, så du kan købe dit/Jeres nye hjem uden at frygte de mange udfordringer, der ofte er forbundet med en ejendomshandel.

Vores bistand omfatter følgende ydelser:

• personligt møde, hvor vi gennemgår evt. spørgsmål,

• gennemgang af købsaftalen med bilag,

• korrespondance og drøftelser med mægleren og købers bank,

• udarbejdelse af godkendelsesskrivelse,

• rådgivning om ejerskifte- og husejerforsikring (forsikringer aftales direkte med forsik-ringsselskab, og etablering skal altid ske med virkning fra faktisk dispositionsdato),

• ekspeditioner i forbindelse med underskrivning og tinglysning af skøde

• efterbehandling, udarbejdelse og dialog omkring udarbejdelse af refusionsopgørelse.

Det handler om Tryghed og Klare aftaler !

Priser:

Køberrådgivning ved køb af:

  • Enfamilieshus/Sommerhus/Villalejlighed/Ejerlejligheder 9.500 kr.
  • Andelsboligkøb: a) Via ejendomsmægler 7.500 kr.; b) Uden ejendomsmægler 9.000 kr.
  • Liebhaverbolig (pris over 10,0 mio. kr.) 12.000 kr.
  • Forældrekøb (typisk ejerlejlighed), inkl. standardlejekontrakt 9.500 kr.

Tillæg:
2.500 kr. ved udarbejdelse og/eller tilretning af samejeoverenskomst eller BBR samt ved ansøgning til Justitsministeriet o.lign. 


Ejendomssalg
 (bistand til sælger uden ejendomsmægler)  12.500 kr.

Bemærk: Tinglysningsafgift beregnes og afregnes særskilt.

NB: Tvister vedrørende mangler ved ejendommen er ikke omfattet, men afregnes
særskilt.

Kontakt os her: