IT-ret: Udvikling og In/Out-sourcing

Klare aftaler!

Advokat med sans for forretningsudvikling – og indsigt

Det primære fokus er forretningsudvikling og IT-ret, hvor jeg udover at trække på egen faglig indsigt og erfaringer også trækker på et såvel juridisk som et IT-/organisationsfagligt netværk, der inddrages i behandlingen af konkrete sager – hvor det skønnes hensigtsmæssigt.

Jeg sætter den enkelte virksomheds behov og forudsætninger i fokus i forbindelse med enhver opgaveløsning. Den juridiske rådgivning vil være holistisk og ikke mindst blive set i en forretningsmæssig sammenhæng, hvor også samarbejdet med virksomhedens øvrige rådgivere og egne medarbejdere indgår, når løsning af opgaven taler for det.

Nedenfor en oversigt som viser nogle af de områder, hvor jeg har særlig stor erfaring og faglig indsigt:

Redigeret Billede (Farve)

IT RET

Juridisk bistand og rådgivning ifm. indgåelse og styring af it-kontrakter er et særskilt forretningsområder, som du kan læse meget mere om på: 
www.itadvokaten.dk  Din it-partner!

VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING – herunder direktions- og bestyrelsesarbejde

Forarbejde af materiale til forelæggelse for direktion og eller bestyrelse.

Advokat Finn Bruun har i en årrække fungeret som personlig assistent for administrerende direktør, og har fungeret som direktør og bestyrelsesformand.

AFTALE- OG KONTRAKTRET – herunder støtte ved forhandlingsbordet

Klare aftaler! Det betyder ofte forskellen mellem succes og fiasko.

SELSKABSRET

Rådgivning ifm. etablering af virksomhed, herunder udarbejdelse af ejeroverenskomster, forretningsorden mellem bestyrelse og direktion m.m.

ERSTATNINGSRET

Ansvar er ikke altid lig med erstatningsansvar vise versa – Få juridisk bistand så snart en tvist eller en usikkerhed opstår. Det er vigtigt at kende sin ret, inden man går ind i drøftelser med sin modpart.

UDDANNELSE OG UNDERVISNING – FORHANDLING og JURA

Jeg tilbyder undervisning af nøglemedarbejdere, som har behov for indsigt i relevante juridiske fagområder, som måtte være relevante for den/de konkrete medarbejdere. Det kan fx være forhold omkring aftaleindgåelse og køb-/salgsaftaler.

Kontakt os her: